Slavnostní večer města Ústí nad Orlicí s udílením cen

Volný čas
Konferuje: Alfred Strejček. Program: Chansons - Chantal Poullain & Štěpán Markovič Trio.
Termíny