PLATOvideo01 - sport

Výstava
Tři autorská videa Zbyňka Baladrána, Josefa Daberniga a Vojtěcha Frölicha. Nesoustavná prezentace autorských videí bude seznamovat se širokým spektrem tvorby domácích i zahraničních umělců. V rámci tohoto projektu klademe důraz na klasickou projekci, kdy se hlavním prostředkem výpovědi stává pohyblivý obraz bez dalších instalačních prvků. Jednotlivé kolekce volně spojí ústřední téma. Prozatím jsme našli útočiště v suterénních sálech Trojhalí Karolina, které se promění v projekční místnosti volně přístupné veřejnosti.
Termíny