Dny otevřených dveří Ministerstva kultury

Výstava, Volný čas, Pro děti

Dovolujeme si Vás pozvat na Dny otevřených dveří Mnisterstva kultury. 

Raně barokní Nostický palác v Praze na Malé Straně lze považovat za nejkrásnější sídlo ministerstva kultury na světě. Je kulturní památkou chráněnou zákonem. Návštěvníci budou moci obdivovat nádherné reprezentační sály, sloužící v současnosti k přijímání návštěv, vedení porad a dalším oficiálním příležitostem, překvapením bude pracovna ministra kultury svým neobvyklým umístěním a architektonickým řešením. Budete moci nahlédnout do vzácné barokní palácové knihovny s původními regály, utajenými vchody a s ozdobným zábradlím v patře.

Dalším šperkem je proslavená Nostická sbírka výtvarných děl – obrazů, grafik, plastik – tvořící dnes jeden z pilířů sbírek Národní galerie. Soubor obrazů vystavený v Nostickém paláci připomíná existenci obrazárny v jejím původním prostředí. Hlavní, tzv. kulečníkový sál sloužil v 18. a 19. století k pořádání veřejně přístupných koncertů a divadelních představení před dostavěním Nostického, nyní Stavovského divadla. Ministerstvu slouží k reprezentačním účelům, k předávání ocenění umělců, k pořádání odborných seminářů a tiskových konferencí.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie přímo v ose palácové enfilády doplňuje celkový duchovní rozměr tohoto bývalého šlechtického sídla, ve kterém se pěstovalo a podporovalo umění a kultura českých zemí. Na tuto tradici dnes navazuje Ministerstvo kultury jak svou vlastní činností, tak využitím Nostického paláce, který prošel v roce 2003 celkovou rekonstrukcí do podoby, v níž se nachází dnes.

 

Součástí prohlídky Nostického paláce budou rovněž dvě pozoruhodné výstavy, expozice Milena Jesenská: Retrospektiva, a výstava unikátních děl českého moderního sklářství Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nazvaná Skleněná republika.

 

Kromě Muzea skla a bižuterie, se v Nostickém paláci představí dalších devět příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR se svými artefakty, prezentacemi i živými ukázkami své činnosti. Palácové místnosti budou střídavě ozvučeny barokní hudbou. V přízemním atriu paláce se budou střídat  jazzové a klasické kapely.

Účinkují

Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Národní technické muzeum
Národní divadlo
Muzeum loutkářských kultur Chrudim
Pražský filharmonický sbor
Národní knihovna
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Národní muzeum
Institut umění – Divadelní ústav
Národní ústav lidové kultury
Národní památkový ústav

 

Termíny