Bach - Vivaldi - Gounod a Plzeňská filharmonie

Hudba
V. abonentní koncert. Program - Johann Sebastian Bach: Braniborský koncert č. 3, G dur, BWV, 1048, Antonio Vivaldi: Koncert pro mandolínu a smyčce C - dur, RV 425 l Johann Sebastian Bach: Dvojkoncert pro housle a hoboj c moll, BWV 1060, Charles Gounod: Petite symphonie. Účinkují - mandolína: Vít Hošek, housle: Hana Fuková Hložková, hoboj: Petra Kadlecová, dirigent: Tomáš Brauner.
Termíny