Uvedení knihy „Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii“

Volný čas
Kniha ve dvanácti případových studiích demonstruje propojenost mýtu a historických textů, přítomnost historie a historické rétoriky ve fikci, proces fixace mýtů a legend, jejich ukotvenost v tradici a účelovost nové mytizace v Číně, Japonsku, Koreji, Vietnamu a Tibetu staré i nové doby.
Termíny