Koncert Stupkova kvarteta

Hudba
Pocta Františku Stupkovi cyklem koncertů komorní hudby.
Termíny