NA KŘÍDLECH VELKÉ VÁLKY

Volný čas
Beseda v rámci cyklu Rozumíme historii?! Přednáška Jiřího Rajlicha z Vojenského historického ústavu o českých letcích za 1. světové války. Připraveno ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

Termíny