Pěší pouť tatínků a dětí na Svatý Hostýn

Volný čas
O víkendu 26. - 28. září 2014 se uskuteční ze Svatého Kopečka u Olomouce pěší pouť tatínků a dětí na Svatý Hostýn. Pouť bude zahájená v pátek 26. září 2014 večerní mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a ukončena v neděli odpoledne mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Spaní je zajištěno na faře ve Velké Bystřici a v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova. Celou pouť doprovodí P. Ambrož Šámal OPraem. ze Svatého Kopečka. Přihlášky na www.rodinnyzivot.cz, e-mail: markovic@arcibol.cz, tel. 587 405 293.

Termíny