ALŽBĚTA JOSEFY & ZDENĚK TRS – I LOVE LUCY

Volný čas
Obrazy Zdeňka Trse (1985) představují vynikající úroveň formalismu. Zobrazované objekty jsou hyperrealisticky malovány a pohrávají si s divákovou představivostí. Alžběta Josefy (1984) zhmotňuje svůj vnitřní svět a poukazuje na předměty, které ji obklopují. Klasická malba, fragmenty těl, neúplná výřečnost vnáší do její tvorby vypjatou atmosféru.

Termíny