Proměny historické architektury venkova. Perspektivy regenerace a konverze využití historických hospodářských a obytných objektů venkova - odborný seminář na Broumovsku

Volný čas

Tématem odborného semináře, který se koná v říjnu na Broumovsku, je způsob řešení architektonicky kvalitní modernizace a rekonstrukce historických hospodářských a obytných objektů odpovídající potřebám a požadavkům 21. století.


Součástí semináře je studentský workshop v Křinicích ve dnech 14.–15. října 2014 pod vedením Ústavu památkové péče FA ČVUT.

Seminář se koná v rámci cyklu OMNIUM 2014 – Kulturní dědictví dnes? pod záštitou ČNK ICOMOS, s podporou Ministerstva kultury ČR a Nadačního fondu vzdělávání ČSOB.

Místo konání: Broumovsko – Jízdárna Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 192/193, Broumov

Informace a registrace na registrace@omniumos.cz, tel. 739 385 928, www.omniumos.cz

V případě zájmu o zařazení vašeho příspěvku s prezentací prosíme o zaslání návrhu na adresu astolfova@omniumos.cz

Vstupné 250 Kč, studenti zdarma.

Místo akce na Facebooku – pro sdílení pozvánek, fotografií, dojmů...

Program semináře

Podrobný program s časy registrace, obědů, svačin... (PDF; 2,2 MB)

úterý a středa 14.–15. října (Blok 1) Workshop studentů pod vedením ÚPP FA ČVUT
 • Dokumentace architektonických prvků v historickém statku broumovského typu v Křinicích na Broumovsku
čtvrtek 16. října (Blok 2) Přednášky a prezentace projektů, místo konání Jízdárna Hejtmánkovice
 • Možnosti a limity obnov objektů venkovské architektury na konkrétních příkladech, NPÚ Josefov, Ing. Jiří Balský, Mgr. Jan Tlučhoř
 • Martínkovice 201, Sergiusz Najar, jednatel Integrum, s. r. o.
 • Orchard house v jižních Čechách, Ing. arch. Petr Nacházel
 • Pivovar Lobeč, Ing. arch. Pavel Prouza
 • Ekofarma Kamenná brána, Mgr. Ivana Horská-Hametová, majitelka objektu
 • Salajna čp. 12, Alice a Stanislav Dvořákovi, majitelé objektu
 • Příklady revitalizace a konverze venkovských objektů v studentských projektech FA ČVUT, Ing. arch. Tomáš Efler
 • Statek Blažejovice, Jakub Rožeň, majitel objektu
 • Dokumentace a obnova lidové architektury v podmínkách jižního Valašska, Ing. Radek Fryzelka, Mgr. Tomáš Chmela
 • Muzeum Slezský venkov Holasovice a Knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, Ing. arch. Lubomír Dehner, zakladatel spolku Slezský venkov, o. s.
 • Vinný sklep U Modráka, konverze pazderny, Ing. arch. Jan Hora
 • Magorův statek, Mgr. Františka Jirousová, majitelka objektu a předsedkyně sdružení Magorův statek, o. s.
 • Fara Sudslava, Mgr. Tomáš Zaplatílek
 • Vodní mlýn Buřany, Ing. Jiří Krch, majitel mlýna
 • Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách, Ing. arch. Ondřej Volný
pátek 17. října (Blok 3) Exkurze

Společná prohlídka objektů Martínkovice 201, Walzelův statek, ekofarma Kamenná brána, Centrum Walzel a další objekty na Broumovsku

Termíny