Cesty naděje

Hudba
Čtrnáct zastavení na cestách naděje prostřednictvím Bible a moudrých mužů a žen historie lidstva. Alfred Strejček - umělecký přednes, Štěpán Rak - kytara.
Termíny