Svatováclavské střelecké slavnosti

Volný čas
Soutěž ve střelbě z historických kuší a ručnic v duchu středověkých střeleckých slavností s doprovodným programem (dobová hudby, středověké hry, divadlo a další).
Termíny