Křeslo pro Terezu Bebarovou

Volný čas
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Helena Ticháčková.
Termíny