Sex jí kouká z očí aneb o čem se v akademické sféře nemluví

Volný čas
Přednáška, diskuse. Vystupující: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D., FF ZČU, Mgr. Miroslav Jašurek, FF a FSV UK, Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD., PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PedF UK.
Termíny