75. pěší pluk Jindřichohradecký

Volný čas
v době mobilizace a prvého roku I. světové války
Termíny