Setkání věků v hudbě

Hudba
Účinkují: Štefan Margita – tenor, Katarína Bachmanová – klavír, Alfred Strejček – umělecký přednes.
Termíny