Stop předváděcím akcím

Kurzy, vzdělání, konference

V úterý 14. října se bude v Koncertním sále konat beseda, kterou povede člen České obchodní inspekce. Všichni, kdo mají zájem, ale hlavně senioři, pro něž je beseda především určena se dozví od 13 hod. vše o předváděcích akcích a hlavně to, jak se nenechat na podobné akci napálit. Pokud vás zajímá, jaká má práva spotřebitel na předváděcí akci, co všechno by se měl člověk dozvědět o nabízeném výrobku, jak odstoupit od smlouvy při koupi nebo jak uplatnit reklamaci, jste srdečně zváni. 

Účinkují

Česká obchodní inspekce

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny