Westernový jezdecký kroužek Brno

Pro děti

Na víkendy se jezdí zpravidla jednou za měsíc. Sraz je vždy v pátek odpoledne cca v 17 hod. na nádraží v Králově poli a děti se vrací v neděli odpoledne tamtéž. Po cestě je doprovází některý z našich brněnských spolupracovníků.

 Program:

Výuka na vnitřní i venkovní jízdárně

Hry s koňmi za doprowodu westernové hudby

Vycházky do okolí – lesopark Templ

Večerní program-hra na kytaru u ohně, country tance,

Termíny