FISAF.CZ - FISAF BODYSTYLING INSTRUCTOR podzim 2014

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz je určen všem, kteří se chtějí stát instruktory skupinových forem cvičení, ale nemají zájem o předcvičování aerobiku - tzn. nechtějí se zabývat výukou složitých choreografií, ale pouze předcvičováním skupinových silových lekcí. V prvních dvou dnech je náplní osnov výuka hudby, vedení hodin, verbální a neverbální komunikace, názvosloví i nácvik prvků. V druhé části školení budou převládat praktické ukázky - p-class, bodystyling, balanční cvičení, kompenzační cvičení atd. Velký důraz je kladen na rozvoj osobnosti lektora - ke každému absolventovi je přistupováno individuálně.

Zájemce o toto školení nemusí být vybaven speciálními pohybovými schopnostmi, ale před vstupem na kurz se předpokládá účast na skupinových lekcích silového charakteru (jako klient) - znalost prvků používaných v těchto lekcích usnadní zvládnutí osnov kurzu.

Podmínkou vstupu do kurzu FISAF Bodystyling Instructor je absolvování kurzu FISAF Fitness Core (1. stupeň vzdělávacího programu FISAF.cz) nebo vzdělání v oblasti anatomie a fyziologie získané v jiných školách (FTVS, Palestra, lékařská fakulta atd.) či u jiného akreditovaného pracoviště, kde byla anatomie a fyziologie vyučována v dostatečném rozsahu. Zájemci o školení, kteří neabsolvovali FISAF Fitness Core, ale disponují výše zmiňovanými znalostmi, vyplňují v průběhu kurzu test, který prokáže úroveň získaných znalostí.

Součástí kurzu jsou závěrečné zkoušky, které se absolvují po dvouměsíční praxi a po jejichž úspěšném absolvování získávají absolventi diplom národní úrovně FISAF Bodystyling Instruktor, který neopravňuje k získání živnostenského oprávnění a jeho platnost se neprodlužuje (platnost se prodlužuje až u mezinárodního certifikátu "FISAF Aerobic & Group Fitness Instructor").

Závěrečné zkoušky mají dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je formou testu, praktická část je prokázat schopnost samostatně vést část silové lekce, podle připraveného metodického dopisu. Hodnotí se dodržení rytmu hudby, verbální a neverbální cueinge, komunikace se cvičenci a správná volba stavby lekce.

V případě zájmu získání Osvědčení o rekvalifikaci (ŽL) a mezinárodního certifikátu je potřeba absolvovat 40 vyučovacích hodin specializovaný kurzu v rámci 3. stupně vzdělávacího programu FISAF.cz - sledujte nabídku www.fisaf.cz.

Účinkují

Lektorka: Kateřina Bímanová

Termíny