FISAF.CZ - FISAF GO|UP BASIC

Kurzy, vzdělání, konference

AEROBIC GO-UP TRAINER - BASIC

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí vést skupinové lekce, v níž je taneční choreografie zkombinována s posilováním. V taneční části lekce s názvem Go-up lze najít prvky patřící do stylů jako je aerobik, moderní tanec, balet či hip hop. V části zaměřené na posilování hlavních svalových partií se využívá jednoduchá cvičební pomůcka - viz ukázkové video. 
Zájemce o toto školení nemusí být vybaven speciálními pohybovými schopnostmi, ale před vstupem na kurz se předpokládá účast na komerčních tanečních a aerobních lekcích (jako klient) - znalost kroků používaných v aerobiku usnadní zvládnutí osnov kurzu..
 
Podmínkou vstupu do kurzu je absolvování kurzu FISAF Fitness Core (1. stupeň vzdělávacího programu FISAF.cz) nebo vzdělání v oblasti anatomie a fyziologie získané v jiných školách (FTVS, Palestra, lékařská fakulta atd.) či u jiného akreditovaného pracoviště, kde byla anatomie a fyziologie vyučována v dostatečném rozsahu. Zájemci o školení, kteří neabsolvovali FISAF Fitness Core, ale disponují výše zmiňovanými znalostmi vyplňují v průběhu kurzu test, který prokáže úroveň získaných znalostí. 
 
Součástí kurzu jsou závěrečné zkoušky a po jejichž úspěšném absolvování získávají absolventi diplom národní úrovně FISAF Aerobic Instruktor, který neopravňuje k získání živnostenského oprávnění a jeho platnost se neprodlužuje (platnost se prodlužuje až u mezinárodního certifikátu "FISAF Aerobic & Group Fitness Instructor").
 
Závěrečné zkoušky mají dvě části - teoretickou a praktickou. 
 
V případě zájmu získání Osvědčení o rekvalifikaci (ŽL) a mezinárodního certifikátu je potřeba absolvovat 40 vyučovacích hodin - specializovaný kurzu v rámci 3. stupně vzdělávacího programu FISAF.cz - Aerobic Go-up trainer - advanced..

Ukázkové video

www.goup-fitness.cz

Účinkují

Lektor: Lukáš Juraš

Termíny