Ondřej Kopal - autor, Richard Adam - sběratel, Jiří David - host

Výstava
Sbírka sběratele a mecenáše Richarda Adama je mimořádná svou komplexností a zaměřením na současné české, slovenské a německé umění od poloviny osmdesátých let do současnosti. Součástí této kolekce, která patří mezi nejkvalitnější a nejucelenější sbírky současného českého malířství vůbec, je také řada obrazů Ondřeje Kopala (nar. 1974 v Liberci). Ondřej Kopal kombinuje expresivitu a gestičnost s kolážovými prvky, vážná témata prokládá groteskními. Většina jeho děl zrcadlí postmoderní společnost, v níž se trvalou inspirací umění stává cestování, vzdálené kultury a místa. Jako host výstavy bude představen profesor Jiří David, u něhož Ondřej Kopal v letech 1996—2001 studoval.
Termíny