Mařákova Litomyšl: Historie národa českého

Volný čas
Podvečerní předsvatováclavské čtení a povídání. Máte-li oblíbeného autora, verše,... přijďte i se svými knihami. Na společný večer s Vámi se těší Mgr. Vilma Petrova, Ing. Iva Pekníková, Ing. Michal Jáchim.
Termíny