Dolní Holešovice

Volný čas
Praha industriální éry - stále přítomná i mizející. Přednáška pojedná o urbanistickém vývoji čtvrti, která se cele zrodila v industriální éře proměnou zemědělské krajiny na průmyslové předměstí Prahy. Vyzdviženy budou specifické vlastnosti tohoto území, jež utvářela řeka se svým výrazným meandrem. Zmíníme též regulaci Vltavských břehů na přelomu 19. a z počátku 20. století. Budou představeny proslulé průmyslové areály jatek, plynárny, pivovaru a přístavu, které založily strukturu budoucího města, a zdůrazněn bude rovněž význam nových tepen velkoměstského organismu tvořených kolejemi železné dráhy a mosty. Nebudou chybět ani ukázky nerealizovaných plánů na komplexní přestavbu dolních Holešovic a připomeneme odraz místních reálií ve slovesné, výtvarné či vizuální kultuře. Přednáší Ing. arch. Radim Gabor.
Termíny