Události po sarajevském atentátu

Volný čas
Vše podstatné spojené s pohřbem obětí, úlohou J. Thuna a válečnými událostmi na Konopišti a osudy dětí do jejich odchodu z Konopiště. Přednáší pan RNDr. Jiří Chramosta.
Termíny