Václav Bláha - Knihy se těžko vystavují

Výstava
Grafik Václav Bláha se věnuje převážně knižní tvorbě, kterou charakterizuje prostota řešení, soulad textu, typografie i výtvarného doprovodu. Na výstavě v Archivu výtvarného umění budou zastoupeny ilustrace, návrhy obálek i jejich nátisky a několik knih k nahlédnutí.
Termíny