Petr Voldán uvádí „Postřehy odjinud“ – Tichá ves Cwmgiedd

Volný čas
Večerem provází Robert Tamchyna.
Termíny