FISAF.CZ - INSTRUKTOR CVIČENÍ SENIORŮ

Kurzy, vzdělání, konference

Termín:

10. - 12. 10. 2014 (1.část)

24. - 26. 10. 2014 (2.část)

 

Do kurzu Instruktor zdravotní tělesné výchovy se specializací Cvičení seniorů jsou přijati všichni zájemci, kterým je minimálně 17 let, a kteří buď: a) složili zkoušky z kurzu FISAF Fitness Core a nebo b)mají již kvalifikace III. třídy nebo II. třídy z jiné aerobik nebo fitness školy v ČR nebo v zahraničí. Dále studenti, kteří doloží diplom o ukončení studia na FTVS UK, PF UK obor tělesná výchova, LF UK obor fyzioterapie, maturitní vysvědčení střední zdravotnické školy či jiného vzdělání požadovaného charakteru – vše musí být doloženo příslušným certifikátem o ukončení studia. Všichni výše uvedení však musí (kromě absolventů FISAF Fitness Core) úspěšně složit přijímací písemný test (z anatomie, fyziologie, první pomoci, základy výživy, atd.).

Hlavním cílem vzdělání je, aby absolventi byli schopni pedagogicky vést různé lekce zdravotní tělesné výchovy zejména pro seniory a dalších osob např. s různými zdravotními problémy s důrazem na znalost věkové zákonitosti, tak aby svoje klienty motivovali ke zdravému pohybu a zdravému životnímu stylu a jejich trvalému začlenění do pohybových aktivit.

Účinkují

Lektor: Andrea Hašková, Jitka Kopernická

Termíny