Praktická rétorika

Kurzy, vzdělání, konference
Středa, 25. března 2015 od 16:00 h Praktická rétorika Kurz proběhne v termínech (vždy ve středu): 25.3., 1.4., 8.4., 15.4. 2015 • 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení • Technika projevu, praktické rady • Praktická cvičení Místo konání: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice (2. patro) Cena kurzu: 2900 Kč (studenti a důchodci 2200 Kč)   PRAKTICKÁ RÉTORIKA • 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení
Obsah kurzu: • Tradiční pojetí rétoriky • Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace • Autentický hlas • Práce s emocemi • Neverbální komunikace • Tvorba a skladba projevu • Praktické rady • Trénink řečnických dovedností
Komu je kurz určen: Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.
Během praktických cvičení se naučíte: • Jak působit slovem • Jak pracovat s dechem • Jak správně artikulovat • Jak správně vyslovovat • Jak ovládnout řeč těla • Jak zvládnout trému a další překážky • Jak se správně připravit • Jak vyčerpat téma a ne posluchače • Jak být sám sebou
Délka trvání: Celkový počet výukových hodin: 8 (4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny