Národní filmový archiv - projektový den pro školy

Volný čas
Dopolední část programu je věnována přednáškám a praktickým ilustracím filmové techniky a zkonstruovaných zařízení (pro tuto příležitost), které osvětlí principy fungování pre-kinematografických vynálezů, projekčních a snímacích mechanismů. Odpolední program je koncipován jako tvůrčí dílna, do které se studenti aktivně zapojí. Během dílny budou výtvarně zasahovat do filmového materiálu. Díla studentů budou na místě sestříhána a promítnuta z 16 mm projektoru.
Termíny