Z cesty ku Aralskému jazeru na Jawách Pionier

Volný čas
Video, slide show a rozprávanie banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty ku Aralskému jazeru na Jawách Pionier.
Termíny