Barrandien očima Oldřicha Hamery

Výstava
Na zcela ojedinělé výstavě jsou z umělecké tvorby Oldřicha Hamery vybrána díla, která úzce souvisejí s motivy trilobitů, zkamenělin a hornin.
Termíny