Petr Bezruč a Slezské písně očima ilustrátorů

Volný čas
Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů - rozplétání osudů předních českých výtvarníků. Slezské písně, slavná sbírka básní „slezského barda“ Petra Bezruče, se dočkaly několika desítek výtvarných ztvárnění, jejichž genezi přednáška přiblíží. Mezi autory, kteří sbírku ilustrovali, či jejichž dílo inspirovala, jmenujme např. Vojtěcha Preissiga, Ferdiše Dušu, Jaroslava Dobrovolského či Bohdana Lacinu. Výtvarná tvář, kterou sbírka básní v průběhu let nabývala, se proměňovala od počátečního secesního tvarosloví na počátku 20. století přes sociální civilismus v období první republiky až po socialistický realismus padesátých let. Přednáška je součástí cyklu doprovodných programů „Za vodou je Prajzská“, který připravuje Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s dalšími kulturními organizacemi Ostravska k divadelní hře Za vodou (Dokud nás smrt…).
Termíny