Hodnota a cena stáří v Česku po obnově kapitalismu – úvaha o aktuálním stavu klasické otázky památkové péče. Prof. Ivo Hlobil přednáší na ÚOP v Plzni

Volný čas

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pokračuje v cyklu přednášek a odborných exkurzí pro veřejnost s názvem Ze života památek.


Prof. Ivo Hlobil je všeobecně a mezinárodně uznávaným historikem umění. Působí jako vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a také jako pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se dlouhodobě zejména středověkému a raně renesančnímu umění v českých zemích a dále teorii památkové péče.

Národní památkový ústav ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vydal v roce 2008 výběr odborných statí I. Hlobila pod názvem Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výběr je tematicky rozdělen do čtyř kapitol, z nichž každá postihuje specifickou část autorova úsilí o pevné zakotvení teoretické základny oboru.

Přednáška se koná v úterý 7. října 2014 od 13 hodin v přednáškovém sálu (ve sklepení) domu U Zlatého slunce v Plzni, Prešovská 7, tedy v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Plzni. Vstup je volný.

Termíny