"Sub utraque specie" aneb 600 let přijímání podobojí

Volný čas
Přednáška Bc. Gabriely Krejčové Zavadilové.
Termíny