Co víme o migracích a rozšíření Chřástala polního

Volný čas
Seznámení se zajímavým ptačím druhem, informace o sledování jeho mnohdy neuvěřitelných pohybů a tahů za pomoci vysílaček v podání nejlepšího znalce života tohoto druhu v západních Čechách Ing. Jiřího Vlčka (Plzeňský kraj, odbor ŽP).
Termíny