Hezky česky - Vítězslav Hálek a Jan Neruda – přátelé a spolupracovníci

Volný čas
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Termíny