Přírodní poklady Peru

Volný čas
Cestopisná přednáška Pavla a Kláry Bezděčkových.
Termíny