Dny evropského kulturního dědictví

Volný čas
Hledání cest ke kořenům světové civilizace je hlavním letošním motivem této významné celoevropské kulturně poznávací a výchovné akce, která se v ČR koná od r. 1991. Benešovským příspěvkem bude komentovaná prohlídka výstavy Žili mezi námi, která chce mimo jiného upozornit na důsledky netolerance a nesnášenlivosti, podpořit otevřenější postoj vůči menšinám a jiným kulturám. Připravila A. Fassatiová a P. Šraier.
Termíny