Adventní koncert / Poslán jest od Boha anděl…

Volný čas
Hrají: Jitka Baštová, akordeon a Jindřich Macek, loutna Sobota 13.12. v 17:00 hod. Hudba pro adventní období včetně několika písní v instrumentální úpravě pro netradiční duo. Posluchači ocení vyšší interpretační obtížnost zejména v sólových skladbách M. Murty, G. Zamboniho, A. Michny z Otradovic, F. Angelise a další. Délka představení 60 min. – 80. min. bez přestávky. Předprodej vstupenek v Zámecké galerii a Městském informačním centru Luhačovice. Kontakty: Zámecká galerie: info@zameckagalerie.cz, MTIC: luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz

Termíny