Trnky a vaření povidel, len a jeho využití

Volný čas
Zažijte podzim v Karpatech - v neděli 21.9.2014 od 11 hodin ve Zvonici na Soláni. K dobré náladě bude hrát CM Soláň a ze Slovenska zazpívají Makovanky z Makova.

Termíny