Vivat Carolus Quartus

Hudba
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV. Z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo, s využitím motivů z prací Jindřicha Pecky a Františka Kožíka napsal Alfred Strejček. Hold Karlu IV. byl inspirován nejen jednou z největších výstav Pražského hradu na toto téma, nejen 690. výročím jeho narození, ale především nesmírnou duchovní aktuálností Karlova odkazu. Poprvé jsou tu prezentovány jeho Morality - soubor praktických návodů pro život. Osloveni jsou jimi lidé mocní i prostí. Karel IV. ve své zasvěcené moudrosti předkládá a nabízí cestu k naplnění života světského i duchovního. A myšlenky jsou to překvapivě aktuální. Spolu s nimi jsou představena i jeho jedinečná zamyšlení nad biblickými odkazy. Vše pak spojuje dějová linka jeho života, vrcholící při jeho posledních pozemských dnech, ve kterých zasvěcuje své syny, Václava a Zikmunda, do umění vladařského. Hudební kompozice Štěpána Raka, s využitím autentických dobových popěvků, pak dotváří vzrušující atmosféru nejslavnějšího období našich dějin. Účinkují: Štěpán Rak (kytara), Alfred Strejček (bicí, flétna, přednes).
Termíny