Osud

Hudba
Po premiéře Její pastorkyně se Janáček obrátil k námětu ze zcela jiného prostředí. Vesnici nahradila mondénní lázeňská společnost a libreto opery, jehož autorkou je spolu se skladatelem Fedora Bartošová, je částečně ve verších.
Termíny