J.H.Krchovský & Krch Off Band

Hudba

Krch-off band jsou:

J.H.Krchovský - kytara, zpěv (O.P.N.)
Pavel Cigánek - housle, kytara (Psí Vojáci, DG 307, Umělá hmota, Smetáček)
Tomáš Schilla - violoncello (Plastic People, Půlnoc, Domácí kapela, DG 307, Echt!)
Tomáš Skřivánek - baskytara (All tomorrow's parties band)
Jiří Michálek - bicí (OPN, DG 307, Echt!)

bývalí členové:
Oto Sukovský (307, Domácí kapela, Smetáček, Abigail, Garage aj.)- baskytara

Poděkování patří:
Marku Brodskému, Zuzaně Jáchymové, Lábusovi a všem příznivcům Krchoffu!

Historie KRCH-OFF BANDu

Po odchodu ze své skupiny Nahoru po schodišti dolů band začal se Marek Brodský věnovat mj. produkčním aktivitám. Zkraje roku 2006 oslovil i J. H. Krchovského a požádal jej o zapůjčení všech CD, na nichž autoři z různých skupin zhudebnili jeho básně, příp. CD s hudbou na jeho texty (O.P.N., Mejla Hlavsa, Hudba Praha, Echt!, N.P.S.D.B., Sluníčko aj.) s úmyslem vydat výbor či tzv. kompilaci těchto nahrávek. J.H.K., jemuž se ze zhruba šedesáti rozličně pojednaných básní zamlouval jen zlomek v počtu prstů jedné ruky, s neskrývanou skepsí všechna CD soustředil a M.B. zapůjčil. Na příští schůzce dal Brodský Krchovskému do jisté míry za pravdu a pravil, že je tu ještě varianta „B“: Doslechl se, že J.H.K., když odešel (v r. 1981) ze skupiny O.P.N., dál si občas cosi skládal a podomácku nahrával, a není-li spokojen s tím, jak mu jeho básně zkurvili jiní, ať si je tedy zkurví sám; sežene si spřízněné muzikanty, písně s nimi nazkouší, M.B. pak obstará studio a zařídí vydání CD včetně obalu. Později, po vyslechnutí Krchovského starších domácích nahrávek, M.B. svou nabídku zopakoval sugestivněji.

Po krátké úvaze J.H.K. požádal o spolupráci jakožto prvního svého kamaráda a bývalého kolegu z kapely O.P.N. (Ora Pro Nobis) bubeníka Jiřího Michálka (Půlnoc, Dg. 307, Echt! aj.), který ostatně během devadesátých let Krchovského tu a tam k obnovení společných hudebních aktivit vybízel. J.H.K. tyto výzvy bral jen jako formu pozdravu a odpovídal na ně slovy: „Nic nezačínat, nic nerozjíždět; to už se nevyplatí...“ apod. Dalším spoluhráčem, který přednostně přicházel v úvahu, byl taktéž bývalý člen O.P.N., Michálkův spolužák z malostranské ZDŠ a Krchovského švagr, baskytarista Jiří Jelínek (Echt!, Hudba Praha aj.). V zapůjčené zkušebně Echtu v Radlicích se tak na jaře roku 2006 po letech sešli tři Jiří a začali zvolna křísit Krchovského songy a převádět je do „bigbítové“ podoby. Na třetí zkoušku J.J. už ale nepřišel a omluvil se, že jej v tom roce mj. čeká mnoho zkoušení a koncertních šňůr s Hudbou Praha v souvislosti s 30. výročím vzniku Jasné páky, potažmo H.P., a započatá věc tímto na nějaký měsíc ustrnula.

K sehnání jiného basisty bylo zapotřebí pořídit demo nahrávku alespoň prvních pěti přepracovaných písní, což nebylo zcela dobře možné – bez basisty. Ochotu prokázal Krchovského kamarád z hudební scény o generaci mladší, baskytarista Tomáš Skřivánek (All Tomorrow´s Parties Band, později též Cuprum aj.). Další, ač kongeniální spolupráce však možná nebyla, neboť T.S. tou dobou již čekal na vízum do Kanady, kam později na rok následoval svou přítelkyni. Do zkušebny A.T.P.B., kde byla nahrávka začátkem července pořízena, pozval J. Michálek svého kamaráda a spoluhráče z Echtu, Půlnoci a Dg. 307 Tomáše Schillu, též dávného spolustolovníka J.H.K. z košířské Klamovky, a formující se skupina, ač nadále bez stálého basisty, rozrostla se tímto o cellistu. Ze zhruba čtyř oslovených baskytaristů z okruhu pražského undergroundu prokázal nejvíce zájmu a spřízněnosti Oto Sukovský, rovněž bývalý člen Dg. 307, aktivní i v mnoha jiných skupinách. S ním dosud bezejmenný Krchovského soubor získal i zkušebnu v ruzyňském klubu Delta, spravovaném Sukovského družkou Zuzanou Jáchymovou, která se pak na rok stala i manažerkou skupiny. Od podzimu 2006 probíhaly zkoušky zhruba jednou za měsíc; J.H.K. dojížděl ze svého brněnského exilu, kde vedle oprašování svých starší songů složil i několik písní nových, přičemž si zvolna více osvojoval hru na doprovodnou kytaru. Na jaře 2007 se skupina rozšířila o houslistu Pavla Cigánka (též Dg. 307, Psí vojáci, Umělá hmota atd.), rovněž dávného kámoše a spoluhráče všech čtyř. Krchovský s Cigánkem se totiž znali mj. i z pobytu v Bohnicích v roce 1982, kde spolu se zdravotní sestřičkou L.H. připravili a sehráli pásmo koled na blázinecké vánoční besídce. A na jednom z neodmyslitelných soustředění před zkouškou v pivnici na Deltě vznikl i název skupiny: J.H.K. & KRCHOV, později na návrh Schillův (?): KRCH-OFF BAND. Ačkoli Krchovský původně chtěl pouze nazkoušet a nahrát repertoár v rozsahu standardního CD a pak soubor rozpustit, ostatní čtyři muzikanti si svou spolupráci podmínili alespoň občasnými koncerty, na což J.H.K. chtě nechtě přistoupil, zpočátku prý dosti bolestně; narozdíl od svých kolegů postrádal kontinuální muzikantskou praxi i souměřitelné dispozice. Přesto, v sestavě J.H.K. – zpěv + kytara, Jiří Michálek – bicí, Oto Sukovský – basová kytara, Tomáš Schilla – violoncello a Pavel Cigánek – housle, skupina postupně nazkoušela cca 16 Krchovského písní a od června 2007 do září 2008 absolvovala 20 koncertů, někdy uvozených blokem autorského čtení J.H.K.:
O. Sukovský s družkou odjíždějí na předem avizovaný víceletý pobyt do Španělska, mj. i v souvislosti se zrušením klubu Delta. Předtím, v červenci, Ota ještě stihne v holešovickém studiu 3bees natočit basu k bicím a k pracovní kytaře pro základy CD KRCH-OFF, a jeho logický nástupce Tomáš Skřivánek si na podkladě této nahrávky vbrzku osvojuje basový part celého repertoáru.

Po všech stránkách málo reprezentativní demosnímek z jara 2008 nepodnítil brněnské vydavatelství Indies k reakci ani k odpovědi Markovi Brodskému, ten se dál věnuje malování, své kavárně Carpe diem, přípravě festivalů v Kytlici atd. a na vydavatelské aktivity rezignuje. Nicméně již zůstává bezděčným iniciátorem vzniku KRCH-OFF BANDu.

O vydání CD logicky a zákonitě jeví zájem kamarád kapely Vladimír „Lábus“ Drápal se svým žánrově spřízněným vydavatelstvím Guerilla Records, začátkem léta 2008 dochází k prvnímu jednání s KRCH-OFF a posléze i k vzájemné dohodě. Po natočení „letních“ základů pokračuje nahrávání dalších nástrojů a hlasu až na podzim 2008, následuje míchání v mixážním studiu 3bees na Žižkově a 30.11. je album, v rámci možností, hotovo. O 14 dní později je i na světě, avšak křest CD KRCH-OFF „NAPOSLED“, rukou Marka B. coby kmotra, je uskutečněn až 16.1. 2009 v klubu Vagón. Doprovodný koncert byl v pořadí třetím v obměněné sestavě, tj. se staronovým baskytaristou Tomášem Skřivánkem:

Účinkují

Krch-off band jsou:

J.H.Krchovský - kytara, zpěv (O.P.N.)
Pavel Cigánek - housle, kytara (Psí Vojáci, DG 307, Umělá hmota, Smetáček)
Tomáš Schilla - violoncello (Plastic People, Půlnoc, Domácí kapela, DG 307, Echt!)
Tomáš Skřivánek - baskytara (All tomorrow's parties band)
Jiří Michálek - bicí (OPN, DG 307, Echt!)

bývalí členové:
Oto Sukovský (307, Domácí kapela, Smetáček, Abigail, Garage aj.)- baskytara

Poděkování patří:
Marku Brodskému, Zuzaně Jáchymové, Lábusovi a všem příznivcům Krchoffu!

Další dokumenty k akci

  
Termíny