Dny Evropského dědictví

Volný čas
sobota 20.9.2014 14.00 – ŠKAUTFSKÝ DEN: PO STOPÁCH KOUNICŮ – park pod Muzeem zážitkově herní odpoledne napříč historií města v 17.00 – Papírová bitva neděle 21.9.2014 9.00 – VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ HUDEBNÍHO, VÝTVARNÉHO A LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU (do 12.00) – Základní umělecká škola 9.40 – KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK – Dominikánský kostel 9.50 – FANFÁRY – Masarykovo náměstí 10.00 – POHÁDKA – Knihovna Františka Kožíka 10.10 – ORCHESTR STANISLAVA SLÁDKA ZUŠ UH. BROD Zahrada Panského domu 17.00 – COLLEGIUM CLASSIC – Chrám Mistra Jana Husa 10.00-17.00 – Šermířský klub Uherský Brod - Atrium Muzea J.A. Komenského vystoupení, ukázky šermu, historických tanců, dětské hry, historická střelnice 10.00-17.00 – POHÁDKOVĚ PEKELNÁ RADNICE peklíčko, pohádkové bytosti a plno zábavy pro děti – Kopretina o.s. Březová 14.00 – UHERSKOBRODSKO V PÍSNI A TANCI - Zahrada Panského domu Dechová hudba NIVNIČANKA, JAKUB, OLŠAVĚNKA, DOLŇÁCKO a HLUBOČEK z Hluku, srbský soubor SLOBODA 9.00-17.00 – JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL – zahrada Panského domu
Termíny