Koncert pětadvacetičlenného pěveckého souboru

Hudba
Na nádvoří Městského muzea zazpívá pražský dvacetipětičlenný soubor Siloe za doprovodu kytary.
Termíny