/KOMIKS/ Výtvarná dílna s Jakubem Ruskem a Pavlem Jecelínem

Volný čas
Výtvarná dílna Vás seznámí s principem zpracování scénáře do obrázků, jejich rozvržením ve stránkách a překreslením do výsledné podoby. Úvod workshopu bude věnován problematice vyprávění příběhu pomocí obrázků. V hlavní části budeme pracovat s krátkým příběhem, který převedeme do obrazové podoby. Součástí výtvarné dílny je také komentovaná prohlídka výstavy „Hlava-nehlava“. Výtvarnou dílnu povedou MgA Jakub Rusek (kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor) a Pavel Jecelín (scénárista).
Termíny