Netopýři – pestrý svět skrytý ve tmě

Výstava
Lidské vnímání je do značné míry formováno pohledem na okolní svět. Většinu informací získáváme pomocí zraku. Proto jevy, které jsou našemu pohledu skryté, působí často tajemně, nepřístupně, a pro mnoho lidí dokonce nepřátelsky. Netopýři, podobně jako vlastně většina "normálních" savců, do našeho vizuálního světa jaksi nepatří. Zrak pro ně samotné hraje často jen vedlejší roli ve vnímání okolí. My je naopak většinou registrujeme pouze jako letmé stíny na noční obloze. Málokdy máme možnost setkat se s živým netopýrem tak, abychom si jej mohli dobře prohlédnout. Kdo se ale vydá cestou do šera netopýřích úkrytů i nočního poletování je obvykle překvapen tím, jak pestrý a složitý "paralelní svět" kolem sebe máme. Výstavu netopýřích fotografií berte, prosím, jako snahu alespoň na chvíli naše světy propojit.
Termíny