Inez Tuschnerová - Kresby a transkripce Daliborovi Chatrnému

Výstava
Výstava Inez Tuschnerové v Muzeu města Brna je součástí výstavního cyklu koncipovaného jako vzpomínka na Dalibora Chatrného (1925-2012). Cyklus je umístěn do chodby přiléhající ke stálé expozici Od moderny po současnost, jež byla otevřena po rekonstrukci jižního křídla hradu Špilberku v loňském roce. Záměrem tohoto nově otevřeného galerijního prostoru na chodbě je doplňovat a rozšiřovat expozici zejména o práce na papíře, které nemohou být dlouhodobě vystaveny světlu. V rámci cyklu k poctě Daliborovi Chatrnému se formou komornějších výstavních projektů připomenou umělci, kteří byli Daliborovi Chatrnému blízcí z hlediska výtvarného uvažování i po stránce lidské. Vedle Roberta Hliněnského a Františka Šenka sem bezpochyby patří Inez Tuschnerová.
Termíny