Literární večer soutěže Hlavnice A.C. Nora s vyhlášením výsledků

Volný čas
Je to již 20 let od vyhlášení prvního ročníku této celostátní soutěže prózy. Za těchto dvacet let se přihlásilo 705 autorů z celé České republiky. Od roku 1995 je soutěž zařazena do programu kulturního festivalu Bezručova Opava. V rámci večera proběhne vyhodnocení soutěže, předání cen i čtení vybraných částí soutěžních prací v režii Zdeňka Pavlíčka.
Termíny