Rapa Nui

Volný čas
Komponovaný večer skládající se ze tří vzájemně propojených částí. Hlavním programem je vystoupení domorodých tanečníků z Velikonočního ostrova – Rapa Nui. Ti nám prostřednictvím bojového tance HOKO, který se ve své originální podobě dochoval pouze na ostrově Rapa Nui, přiblíží místní kulturu, zvyky a obyčeje. Na tuto část programu plynule naváže přednáška dobrodruha a filmaře Steva Lichtaga, který na základě vlastních cestovatelských zážitků a zkušeností poodhalí roušku záhad a tajemství tohoto krásného a divokého kousku světa. Přednáška bude zakončena besedou s diváky. Před a po ukončení akce je možné ve foyer divadla shlédnout fotografickou výstavu dokumentující krásy ostrova. Účastí na této akci podpoříte zakoupením vstupenky projekt na podporu života a vzdělání domorodých obyvatel Velikonočního ostrova.
Termíny